Liczba odwiedzin strony: 27474 Osób na stronie: 5
 

Daleszyńska Zofia, notariusz. Kancelaria

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 170 poz. 1795 - Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego (Dz. U. Nr 205, poz. 1739) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: "d)  spadochrony ratownicze,". § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. _________ 1)    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436). 2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.
Monitor Polski 1997 Nr 31 poz. 302 - Wskaźnik cen skupu zbóż w kwietniu 1997 r
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie wskaźnika cen skupu zbóż w kwietniu 1997 r. (M.P. z dnia 23 maja 1997 r.) Na podstawie § 1 pkt 1 zarządzenia nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" niektórych obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski Nr 6, poz. 54) ogłasza się, iż ceny skupu zbóż w kwietniu 1997 r. w stosunku do marca 1997 r. obniżyły się o 2,0%.
KRS 0000268828 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "REMPOL" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "REMPOL" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-01 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZAKASZEWSKIEGO 2 66-300 MIĘDZYRZECZ MIĘDZYRZECZ MIĘDZYRZECKI LUBUSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(95) 741-19-91 (95) 741-23-72 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
596-167-38-08 80140865 0000268828
KRS 0000268827 - TOAN INVESTMENTS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TOAN INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MŁYNARSKA 29 29-100 WŁOSZCZOWA WŁOSZCZOWA WŁOSZCZOWSKI ŚWIĘTOKRZYSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 379-94-40 (22) 379-94-40 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
527-252-86-11 140768110 0000268827
KRS 0000268826 - TEL - TEAM INWESTYCJE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TEL - TEAM INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 7 05-220 ZIELONKA ZIELONKA WOŁOMIŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 379-94-40 (22) 379-94-40 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
527-252-55-41 140762804 0000268826
KRS 0000268825 - ZEVA INVESTMENTS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZEVA INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PILCHOWICKA 9/11 02-175 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 379-94-40 (22) 379-94-40 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
527-252-65-46 140767977 0000268825
KRS 0000268824 - POLAND WIND ENERGY SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
POLAND WIND ENERGY SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
11 86 - 070 GZIN DĄBROWA CHEŁMIŃSKA BYDGOSKI KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
527-252-55-29 140762939 0000268824